Late Shri Surajram Hiralal Bachkaniwala

1926-2006

 

Late Shri Pranlal Hiralal Bachkaniwala

1972-1980

Late Shri Niranjanlal Hiralal Sisvawala

1972-1974

Late Shri Jayantilal Ganpatram Vakharia

1972-1974

Late Shri Bhagwandas Krishnaram Lekhadia

1972-1983

Late Shri Manilal Bhukhandas Chevli

1972-1983

Late Shri Hasmukhlal Chunilal Kapadia

1972-1989

Late Shri Babu bhai Nanalal shah

1972-1976

Shri Pravinchandra Kikabhai Choksi

1972-1976

Late Shri Bhupatlal Rangildas Dholabhai

1972-1975

Late Shri Balwantrai Chhotalal Bachkaniwala

1977-1982

Late Shri Chaturlal N. Tanawala

1972-1993

Late Shri Ashabhai Shankarbhai Patel

1972-1990

Late Shri Ambalal Bhailalbhai Patel

1977-1992

Late Shri Manilal Bhaidas Kapadia

1972-1978

Late Shri Mohanlal Rughnathji Naik

1972-2010

Late Shri Mohanlal Harkishandas Bhagat

1972-2010

Late Shri Bhupendra Manilal Chevli

1984-2010

Shri Vasantlal I. Bachkaniwala

1994-2004

Shri Sureshbhai Ashabhai Patel

1994-2004

Shri Pankajbhai Ambalal Patel

1992-2005